Luật Sư
Tội phạm hình sự
Luật sư bảo vệ

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

Share this post
FaceBook  Twitter  

(Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Những trường hợp được cấp bản sao giấy tờ
hộ tịch từ sổ hộ tịch:

Sở Tư pháp thành phố thực hiện việc cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho công dân
có đăng ký hộ tịch tại thành phố, bao gồm những trường hợp sau đây:

1. Cấp bản sao khai sinh, khai tử, kết hôn từ năm 1953 trở về trước đăng
ký tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. 

2. Án trích lục của Tòa Hòa giải Sài Gòn từ năm 1947 đến năm 1975; Tòa Sơ
thẩm Sài Gòn, Tòa Sơ thẩm Gia Định từ năm 1950 đến năm 1975. 

3. Cấp bản sao khai sinh, khai tử có yếu tố nước ngòai từ năm 1999 và kết
hôn từ năm 1989 đến nay đã đăng ký tại Sở Tư pháp thành phố. 

4. Cấp bản sao khai sinh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước
đây đã đăng ký hộ tịch tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định mà sổ bộ hiện nay do Phòng
Tư pháp các quận, huyện tại thành phố quản lý.

Biểu mẫu:

Phiếu tích lục khai sinh

Phiếu tích lục chứng tử

Phiếu tích lục kết hôn

Xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Chúng tôi để luật sư và Chuyên viên Công ty Chúng tôi giải quyết giúp bạn để kịp thời giải quyết công việc mà bạn  đang thực sự cần.

Liên hệ Văn Phòng

Văn phòng Luật sư Phan Hùng

Đc 1: 46 Trần Nhân Tông, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

ĐT: 0909385197

Email: tvpl@tuvanphapluat.com

Dịch vụ pháp lý

  

 

 

 

Liên kết đối tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN HÙNG
Địa chỉ trụ sở: 46 Trần Nhân Tông, Phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tại Tp. Hồ Chí Minh: 344/6 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 10
Điện thoại: 0909385197 Fax: 08. 38502199
Email: tvpl@tuvanphapluat.com